Informatika - egy "új világ", ahogyan én megismertem...


A számítógép feltalálásával az ember első alkalommal próbálta meg azt, hogy az élettelen anyagba valamennyi intelligenciát leheljen. Eredmény; a számítógép a mai napig is csak annyira intelligens és kreatív amennyire az azt kezelő ember az.
Erre a tényre alapozva Murphy törvénye; "Ha valami egyszer elromolhat, akkor az el is fog romlani." úgy módosul, hogy "Akkor is elromlik valami, amikor tulajdonképpen nem romolhatna el."
Hiszen, ha a felhasználók, programozók, weblap fejlesztők és más egyéb haszontalan teremtmények igen gazdag tapasztalatait kiértékeljük, akkor Murphy törvényéből és azok digitális folyományaiból az elektronikus mindennapokra vonatkozóan a következő törvényszerűségekkel számolhatunk...
- A számítógépet illetően semmi sem elképzelhetetlen, a lehetetlenségekről nem is beszélve - kivéve azokat a dolgokat, amelyeket éppen meg szeretnénk oldani.
- Az elekronikus adatfeldolgozás világában a cikik nem fejeződnek be, hanem - egymást átfedve - átlépnek egymásba.
- A számítógépeket illetően semmire sem hagyatkozhatunk. Még arra sem, hogy semmire sem hagyatkozhatunk.
- A hardver számítógépből, be- és kiviteli eszközökből, nyomtatóból, tömegtárolóból valamint egyéb, szilíciumba mart alattomosságokból áll.

Összegezve:

...a hardver egy sikeres próbálkozás, amely arra irányul, hogy előre megsejtse a szoftver hibáit, a meglévő tévedéseket optimalizálja, tárolja, és egyre nagyobb és nagyobb sebességgel előállítsa.
A felhasználó szemszögéből a hardver - csakúgy, mint az elvégzendő feladat - arra való, hogy kifogástalanul és a legnagyobb sebességgel annyi hibát lehessen összehozni, hogy az elképzelhető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb mennyiségű, többé már nem javítható kár keletkezzen. Ugyanis a számítógépekkel dolgozó emberek nem aszerint dolgoznak, ahogyan azt a számítógépek elvárják tőlük. Az emberek akkor, és csak akkor fognak logikusan viselkedni, ha már minden más lehetőséget kimerítettek.
...egy számítógép teljesítményét a következő tényezők határozzák meg:
- az inteligenciája - vagyis a fixen beleépített hibák száma,
- a sebessége - vagyis, hogy milyen gyorsan képes a lehetséges legtöbb katasztrófa előállítására,
- a válaszideje - ez utóbbi az az idő, amire a számítógépnek ahhoz van szüksége, hogy az általa adott válaszok után kipihenje magát.
A számítógépipar évek óta egyre nagyobb sikerrel ügyködik azon, hogy a rendszerek teljesítményét és meghibásodásra való hajlamukat növelje, hogy ilyen módon egyre több és több szoftverfejlesztő mérnököt, javítóüzemet, installáló szakembert és hibaelhárító szakértőt segítsen hozzá a mindennapi betevő falatjához. Ezzel a növekvő piaccal szemben áll a másik oldalon azoknak a cégeknek az egyre csökkenő száma, amelyek még számítógépek nélkül képesek pozitív mérleg elérésére. Egyáltalán nem is beszélve azokról a még ennél is kisebb számban lévő cégekről, amelyek annak ellenére, hogy vannak számítógépeik, még mindíg pozitív mérleget képesek felmutatni.
Murphy törvényét, nevezetesen azt, hogy "Ha valami egyszer elromolhat, akkor az el is fog romlani", a számítógép optimalizálja. Mivel ez a szabály mind magukra a számítógépes rendszerekre, mint a "számítógép és a világ egyéb része" kapcsolatra is vonatkozik, minden remény megvan arra, hogy belátható időn belül a világon már csak számítógép-javító üzemek fognak létezni, és ez az állapot addig fog tartani, amíg ezek a cégek a számítógépek által kötelességszerűen okozott hibák miatt csődöt nem jelentenek, ami után olyan társadalom fog fennmaradni, amelyben számítógépes hibákon kívül semmi más nem fog létezni.

 

Akkor kicsit komolyabban...

Az informatika (angol eredet: I-information T-technology) a számítógépes információs rendszerek tudománya, amely elméletet, szemléletet és módszertant ad e rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, szervezéséhez és működtetéséhez.
A számítástechnika szoros kapcsolatban van az informatikával. A számítástechnika tekinthető az informatika egy részterületének is, az automatizált információkeletkezés, -továbbítás, -feldolgozás és -hasznosítás tudományának. A számítástechnika alapvető alkalmazása manapság a számítógépek, különösen a személyi számítógépek (PC-k) építése. Egy számítógép elsősorban nagyobb fokú programozhatóságában különbözik az egyszerűbb automatáktól, mint például egy számológép, egy emelődaru vagy egy mobiltelefon. Ez azt jelenti, hogy képes sok és komplex feladatot emberi beavatkozás nélkül végrehajtani, és a végrehajtás során különféle egyszerűbb döntéseket hozni.
Tehát a számítástechnika nem más, mint, azoknak az eljárásmódoknak az összessége, amelyekkel matematikai műveleteket a legcélszerűbben lehet elvégezni.
Ám mint kiderült nem csak matematika - szerencsére -, és ez számomra igen szimpatikusan hangzik, ugyanis enyhén szólva nem tartozom a matekzsenik sorába így nem a programozás sokkal inkább a grafikai és egyéb alkalmazások használata, a hardver titkai, a gép működése és működtetése érdekelt jobban. 
Első honlap-szerkesztő próbálkozásaimra a szakdolgozatomhoz választott téma okán került sor. Nagyon izgalmasnak, érdekesnek ígérkezett a feladat - és végül az is lett -, hiszen a számítástechnika egy kevéssé ismert ágát, az oktatás-informatikát kellett bemutatni, ráadásul úgy, hogy közben az oktatásban alkalmazható lehetőségeit kellett kiemelni. A téma bemutatását az is nagyon izgalmassá tette, hogy a számítástechnika tudományán belül az oktatás informatikának a mai napig nincs valamire való szakirodalma, pedig véleményem szerint sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint ahogy azt ma kezelik.
A dolgozat címe "
Az oktatás-informatika az oktatásért" lett, amelyben tehát azt igyekeztem bemutatni, hogy az oktatás- informatika lehetőségei miként segíthetik a tanár munkáját, vagyis hogyan lehetséges a számítógépet segítségül hívni, bevonni az oktatásba annak érdekében, hogy egy adott tantárgyat színesebbé, érdekesebbé, tanulhatóbbá lehessen tenni. 
A dolgozat alapját nem csak a másfél éves képzés során kapott elméleti és gyakorlati ismeretek adták. Igyekeztem bele építeni azokat a gyakorlati tapasztalatokat is, melyeket csak a gép előtt ülve szerezhet meg az ember. Mint mondtam rendkívül érdekesnek, izgalmasnak találtam a feladatot és az értékelés során kiderült, hogy a téma fel-, ill. kidolgozása sem lett rossz. 2000 óta az oktatásban hasznosíthattam a megtanultakat, a felnőtt képzésben ECDL
tanfolyamokat vezettem/vezetek.

Továbbiakban néhány tartalmat ajánlok figyelmedbe, melyek a hardverrel és szoftverrel kapcsolatos
újdonságokat taglalják. A számítógép használata során felmerűlő problémák sok fejtörést okozhatnak a nem profi felhasználóknak, íme néhány tipp, vagy trükk. Remélem segít. 
Kevés olyan kereskedő van, aki egy számítógép megvásárlása során korrekt módon megpróbál segíteni a gép kiválasztásában, tájékoztatni a lehetőségekről. Szerencsére azért vannak ilyenek, ha nem is sokan. A 
Bovito Computers Kft. nagyon is ezek közé tartozik! De ha szeretnél előzetes támpontokat, akkor klikkelj ide...